Vloga za oprostitev plačila NUSZ prvih pet let po vselitvi

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE