Preveritev skladnosti Elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora »HC04« v OPN Občine Cirkulane

17. 6. 2024 Mihaela F. (Uprava) 60