Preveritev skladnosti elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora »HCO1« za parcelo št. 552/6; k.o. Brezovec

20. 3. 2024 Mihaela F. (Uprava) 122