Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in člane nadzornega odbora

13. 12. 2022 Mihaela F. (Uprava) 116