Turistična destinacija Haloze

840
177.333,54 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
118.676,16 EUR
Zaključeno
Povezava