KULTURNA DEDIŠČINA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA - PARK DEDIŠČINE CIRKULANE

785
317.581,12 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
180.000,00 €
Zaključeno
Povezava