KULTURNA DEDIŠČINA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA - PARK DEDIŠČINE CIRKULANE

1029
317.581,12 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
180.000,00 EUR
Zaključeno
Povezava