JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

23. 8. 2021 Izbrisan U. 352
23.08.2021
Javni razpisi in javni natečaji
06.09.2021 do 00:00
430-14/2021
NINA HORVAT
02/795 3425