Delna zapora lokalne ceste LC 456251-Leskovec-Cirkulane

5. 7. 2021 Izbrisan U. 646
Izmenični promet
odstranitev drevesa