Vloga za najem Večnamenske dvorane Cirkulane (stara dvorana)