Prekinjena dobava vode

22. 1. 2020 Ivan S. (Uprava) 118