Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Obvestilo vlagateljem kandidatur za člana Občinskega sveta občine Cirkulane

  Objavljeno, marec 17th, 2015 administrator Ni komentarja

  volitveskrinjicamala

  V skladu s 1. odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) je potrebno pri občinski volilni komisiji Občine Cirkulane (OVK) najpozneje do 22. aprila 2015 do 17. ure vložiti kandidature za člana občinskega sveta.

  OBVESTILO VLAGATELJEM

  Kandidature (bodisi posamične kandidature bodisi liste kandidatov) morajo biti določene tako, kot je predpisano z zakonom ter morajo vsebovati vse z zakonom določene obvezne sestavine. Če kandidatura ni določena v skladu z zakonom, jo občinska volilna komisija zavrne.

  Potrebni obrazci:
  Organiziranje volilne kampanje
  Kandidatura za člana Občinskega sveta
  Soglasje kandidata
  Obrazec LV-2

 • Razpis in javni poziv za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta

  Objavljeno, marec 16th, 2015 administrator Ni komentarja

  volitve1mala

  Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija občine Cirkulane razpisuje nadomestne volitve za člana Občinskega sveta občine Cirkulane v volilni enoti 3.

  RAZPIS

  Občinska volilna komisija Občine Cirkulane je na 1. redni seji dne 9.3.2015 sprejela tudi Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za neodvisno kandidaturo za člana Občinskega sveta.
  Ugotovitveni sklep

  Občinska volilna komisija prav tako poziva predlagatelje, da na predpisanih obrazcih vložijo predloge možnih kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov. Rok za oddajo pisnih predlogov poteče v petek, 27.3.2015.
  Javni poziv
  Obrazec_1
  Obrazec_2

  Časovnica poteka nadomestnih volitev:
  Rokovnik 2015

 • Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Cirkulane v letu 2015

  Objavljeno, marec 11th, 2015 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov na področju športa v občini Cirkulane v letu 2015 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 26.3.2015 do 12.ure.

  Javni razpis
  Obrazci
  Pravilnik

  Obrazce je možno izpolniti kar elektronsko, vendar jih je potrebno oddati v tiskani obliki. Ne pozabite priložiti naslovnice, ki se nahaja na zadnji strani javnega razpisa.

 • Vpis v Vrtec Cirkulane 2015

  Objavljeno, marec 2nd, 2015 administrator Ni komentarja

  Spoštovani starši!

  Obveščamo vas, da bo do 1.4.2015 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec Cirkulane. V vrtec sprejemamo otroke od enajstega meseca starosti dalje (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do vstopa v osnovno šolo.

  Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo za vpis, ki jo lahko najdete na tej spletni strani, na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč, lahko pa jo dobite tudi v vrtcu Cirkulane, Cirkulane 69, in v tajništvu OŠ Cirkulane.

  Vlogo za vpis je mogoče oddati:

  • po pošti (priporočeno, na naslov: OŠ Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane),
  • v tajništvu OŠ Cirkulane-Zavrč, v Cirkulanah.

  Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 15.4.2015. Vpis in sprejem otrok v programe vrtca, odvisno od prijav in prostih mest, poteka skozi vse leto.

  V primeru, da bo prijav za sprejem otrok več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

  Staršem, ki so vlogo za vpis za sprejem v vrtec Cirkulane že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Obvestite nas le o morebitnih spremembah.

  Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 795 23 84.

  RAZPIS 2015

  VLOGA ZA VPIS

  Postopek po sprejemu otroka v vrtec

  Vrtec Cirkulane

 • Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu

  Objavljeno, februar 17th, 2015 administrator Ni komentarja

  Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja in 30. člena Statuta občine Cirkulane, Občina Cirkulane daje obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane.

  Besedilo obvestila se nahaja v spodnji priponki:
  obvestilo_OPN_objava.pdf