Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Cirkulane

  Objavljeno, april 2nd, 2014 administrator Ni komentarja

  Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja objavljamo cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Cirkulane.

  odpadki2014

 • Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Cirkulane v letu 2014

  Objavljeno, marec 31st, 2014 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov na področju športa v občini Cirkulane v letu 2014 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 15.4.2014 do 12.ure.

  Javni razpis
  Obrazci
  Pravilnik

  Obrazce je možno izpolniti kar elektronsko, vendar jih je potrebno oddati v tiskani obliki. Ne pozabite priložiti naslovnice, ki se nahaja na zadnji strani javnega razpisa.

 • Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2014

  Objavljeno, marec 26th, 2014 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane v letu 2014 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 28.04.2014 do 12.ure.

  DOKUMENTI:
  Javni razpis 2014 - kultura
  Obrazci 2014 - kultura

 • Vpis v vrtec Cirkulane 2014

  Objavljeno, marec 4th, 2014 administrator Ni komentarja

  Spoštovani starši!

  Obveščamo vas, da bo do 1.4.2014 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec Cirkulane. V vrtec sprejemamo otroke od enajstega meseca starosti dalje (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do vstopa v osnovno šolo.

  Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo za vpis, ki jo lahko najdete na tej spletni strani, na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč, lahko pa jo dobite tudi v vrtcu Cirkulane, Cirkulane 69, in v tajništvu OŠ Cirkulane.

  Vlogo za vpis je mogoče oddati:

  • po pošti (priporočeno, na naslov: OŠ Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane),
  • v tajništvu OŠ Cirkulane-Zavrč, v Cirkulanah.

  Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 15.4.2014. Vpis in sprejem otrok v programe vrtca, odvisno od prijav in prostih mest, poteka skozi vse leto.

  V primeru, da bo prijav za sprejem otrok več, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

  Staršem, ki so vlogo za vpis za sprejem v vrtec Cirkulane že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Obvestite nas le o morebitnih spremembah.

  Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 795 23 84.

  RAZPIS 2014

  VLOGA ZA VPIS

  Postopek po sprejemu otroka v vrtec

  Vrtec Cirkulane

 • JAVNO NAROČILO GRADBENI NADZOR “JP 603001, JP 603061 - CESTA MEDRIBNIK - GRUŠKOVEC - RŽAKOV BREG - PISANEC”

  Objavljeno, februar 26th, 2014 administrator Ni komentarja

  V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZJN-2) Občina Cirkulane vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe v postopku oddaje naročila male vrednosti za izvedbo storitve gradbenega nadzora pri “JP 603001, JP 603061 - CESTA MEDRIBNIK - GRUŠKOVEC - RŽAKOV BREG - PISANEC”.

  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

  Nepovratna sredstva so v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko sofinancira največ 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Neupravičeni stroški bodo financirani iz občinskega proračuna Občine Cirkulane.

  Razpisna dokumentacija:

  Razpisna dokumentacija

  Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do torka, 11.3.2014, do vključno 10. ure, na naslov Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane.