Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Obvestilo volivcem glede predčasnega glasovanja in glasovanja na domu

  Objavljeno, september 19th, 2014 administrator Ni komentarja

  Volivce v zvezi z rednimi lokalnimi volitvami za župana in občinski svet Občine Cirkulane, ki bodo v nedeljo 5. oktobra 2014, v času od 7. do 19. ure (dan glasovanja), obveščamo, da lahko volivci:
  - ki so oskrbovanci domov za starejše in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, glasujejo po pošti;
  - ki so na dan glasovanja odsotni, glasujejo predčasno;
  - ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu in
  - ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, glasujejo na takšnem volišču na naslovu Cirkulane 58.

 • Objava seznamov potrjenih kandidatur

  Objavljeno, september 19th, 2014 administrator Ni komentarja

  V skladu z zakonom Občinska volilna komisija Občine Cirkulane objavlja sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih enotah.

  Kandidati za župana

  Kandidati za občinski svet

  lokalne2014

 • Dolžnost obveščanja v primeru sorodstvenih ali drugih razmerij imenovanih v volilnih odborih s kandidati

  Objavljeno, september 17th, 2014 administrator Ni komentarja

  volitve1mala

  Vsem imenovanim v volilni odbor za lokalne volitve 2014 sporočamo, da je Občinska volilna komisija Občine Cirkulane (v nadaljevanju: OVK) na svoji 4. redni seji 10.9.2014 sprejela sklep, da se za javno objavo seznama potrjenih kandidatur za župana in potrjenih list kandidatov za člane občinskega sveta Občine Cirkulane šteje objava, ki bo 19.9.2014 izvršena na oglasni deski in na spletni strani Občine Cirkulane.

  Glede na navedeno se 3-dnevni rok, v katerem je oseba, imenovana v volilni odbor, dolžna obvestiti pristojno volilno komisijo o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, izteče 22.9.2014. Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik namreč ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti (4. odst. 37. člena ZLV).

  Več v obvestilu:
  obvestilo.pdf

 • Žreb vrstnega reda potrjenih kandidatur oz. list kandidatov

  Objavljeno, september 16th, 2014 administrator Ni komentarja

  Obveščamo vas, da mora Občinska volilna komisija Občine Cirkulane (v nadaljevanju: OVK) v skladu z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah sestaviti sezname kandidatov oz. list kandidatov. OVK sestavi seznam potrjenih kandidatur oz. list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

  OVK Občine Cirkulane je na svoji 4. redni seji dne 10.9.2014 odločila, da bo potekalo javno žrebanje vrstnega reda potrjenih kandidatur oz. list kandidatov v SREDO, 17. septembra 2014, ob 19. uri na sedežu Občinske volilne komisije Občine Cirkulane, Cirkulane 58.

  Vabimo predstavnike kandidatur oz. liste kandidatov, da se udeležite žreba.

  Vabilo

 • JP 603001, JP 603061 - CESTA MEDRIBNIK - GRUŠKOVEC - RŽAKOV BREG - PISANEC

  Objavljeno, september 10th, 2014 administrator Ni komentarja

  eu1

  Na podlagi podpisane pogodbe med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Cirkulane smo izvajali operacijo v okviru rekonstrukcije javnih poti - “JP 603001, JP 603061 - CESTA MEDRIBNIK - GRUŠKOVEC - RŽAKOV BREG - PISANEC”. Nekaj utrinkov gradnje si lahko ogledate med spodnjimi slikami.

  »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

  Nepovratna sredstva so v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.

  gr1mala

  gr2mala

  gr3mala

  gr4mala