Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Javna obravnava predloga občinskega proračuna za leto 2015

  Objavljeno, december 2nd, 2014 administrator Ni komentarja

  Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 2. redni seji dne 2.12.2014 obravnaval predlog proračuna občine Cirkulane za leto 2015, kot je bil predložen.

  Predlog proračuna za leto 2015 je v javni obravnavi do 16.12.2014. Dostopen je na spletni strani občine in na sedežu občine Cirkulane.

  Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

  Povezave:
  proracun_2015.pdf
  obrazlozitve_2015.pdf

 • Kanalizacija Dolane

  Objavljeno, december 1st, 2014 administrator Ni komentarja

  eu1

  Na podlagi podpisane pogodbe med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Cirkulane izvajamo operacijo v okviru razvoja okoljske infrastrukture - KANALIZACIJO DOLANE.

  kanalizacija.jpg

  »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

  Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Občina Cirkulane bo iz proračuna sofinancirala vse ostale izdatke.

  kanalizacija_dolane_small.jpg

 • Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za leto 2014

  Objavljeno, november 28th, 2014 administrator Ni komentarja

  Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za obdobje 2014 - 2020 in Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2014 Občina Cirkulane objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cirkulane za leto 2014.

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2014 v višini 13.900,00 EUR za naslednje ukrepe:

  Ukrep A - Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  Ukrep B - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  Ukrep C - Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
  Ukrep Č - Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

  Obrazci so v elektronski obliki. Izpolnite jih kar v Microsoft Wordu, nato natisnete obrazce za posamezen ukrep. V kolikor imate težave z elektronskim obrazcem, so še priloženi obrazci v PDF formatu.

  Obrazci - elektronski: vloga_kmetijstvo2014.docx
  Obrazci - PDF format: vloga_kmetijstvo2014.pdf

  Zainteresirane upravičence pozivamo, da oddajo vloge na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili do 11.12.2014 do 12. ure.

  BESEDILO JAVNEGA RAZPISA:
  razpis_kmetijstvo2014.pdf

 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN

  Objavljeno, november 28th, 2014 administrator Ni komentarja

  V Uradnem glasilu slovenskih občin je bil objavljen Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cirkulane.

  Polno besedilo sklepa si lahko ogledate v spodnji datoteki:
  sklep_2014.pdf

 • Poziv k sodelovanju - glasilo

  Objavljeno, november 24th, 2014 administrator Ni komentarja

  Uredniški odbor občinskega glasila Občine Cirkulane je pričel z aktivnostmi, ki so povezane z nastajanjem nove številke Glasila Občine Cirkulane.

  Pozivamo Vas, da tudi vi z vašimi prispevki, ki jih oddate najkasneje do 2. decembra 2014, sodelujete pri nastajanju javnega glasila v naši občini. Naprošamo vas za članke, ki bi predstavili dejavnost ali dogodke, ki so pomembni za delovanje vaše organizacije.

  Več informacij najdete v spodnjem dokumentu:
  Poziv_k_sodelovanju.pdf