Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Objava javne dražbe za prodajo stanovanj v lasti občine Cirkulane

  Objavljeno, januar 14th, 2015 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1I) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Cirkulane za leto 2015, razpisuje javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti:

  stanovanje na parc. št. 76 v izmeri 46,7 m2, k.o. Cirkulane (stanovanjski prostor - etažni del, št. 3),
  stanovanje na parc. št. 76 v izmeri 49,7 m2, k.o. Cirkulane (stanovanjski prostor - etažni del, št. 5).

  Več informacij:
  drazba_2015-1.pdf

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Cirkulane v letu 2015

  Objavljeno, januar 12th, 2015 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Cirkulane v letu 2015 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 2.2.2015 do 12.ure.

  Vse potrebne informacije najdete v spodnji datoteki.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA (v Word-u):
  javni_razpis_druga_drustva_2015.doc

 • Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2015

  Objavljeno, december 29th, 2014 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane v letu 2015 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 29.01.2015 do 12.ure.

  DOKUMENTI:
  Javni razpis 2015 - kultura (.pdf)
  Obrazci 2015 - kultura (.doc)

 • Javna obravnava predloga občinskega proračuna za leto 2015

  Objavljeno, december 2nd, 2014 administrator Ni komentarja

  Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 2. redni seji dne 2.12.2014 obravnaval predlog proračuna občine Cirkulane za leto 2015, kot je bil predložen.

  Predlog proračuna za leto 2015 je v javni obravnavi do 16.12.2014. Dostopen je na spletni strani občine in na sedežu občine Cirkulane.

  Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

  Povezave:
  proracun_2015.pdf
  obrazlozitve_2015.pdf

 • Kanalizacija Dolane

  Objavljeno, december 1st, 2014 administrator Ni komentarja

  eu1

  Na podlagi podpisane pogodbe med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Cirkulane izvajamo operacijo v okviru razvoja okoljske infrastrukture - KANALIZACIJO DOLANE.

  kanalizacija.jpg

  »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

  Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Občina Cirkulane bo iz proračuna sofinancirala vse ostale izdatke.

  kanalizacija_dolane_small.jpg