Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH

  Objavljeno, november 4th, 2015 administrator Ni komentarja

  Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je pripravila sestavek o pravilnem oranju kmetijskih površin ob javnih cestah. Več o tem najdete v prilogi.

  Pravilno oranje kmetijskih površin

 • Zloženka - skrbno ravnanje uporabnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

  Objavljeno, september 28th, 2015 administrator Ni komentarja

  Sekcija dimnikarjev pri OZS je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) pripravila zloženko za osveščanje občanov.

  Gre za splošne inforomacije za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka.

  Zloženko najdete v priponki:
  Zloženka (pdf)

 • Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za leto 2015

  Objavljeno, september 4th, 2015 administrator Ni komentarja

  Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za obdobje 2014 - 2020 in Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2015 Občina Cirkulane objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cirkulane za leto 2015.

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2015 v višini 12.200,00 EUR za naslednje ukrepe:

  Ukrep A - Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  Ukrep B - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  Ukrep C - Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
  Ukrep Č - Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

  Obrazci so v elektronski obliki. Izpolnite jih kar v Microsoft Wordu, nato natisnete obrazce za posamezen ukrep. V kolikor imate težave z elektronskim obrazcem, so še priloženi obrazci v PDF formatu.

  Obrazci - elektronski: vloga_kmetijstvo2015.docx
  Obrazci - PDF format: vloga_kmetijstvo2015.pdf

  Zainteresirane upravičence pozivamo, da oddajo vloge na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili do 23.9.2015 do 15. ure.

  BESEDILO JAVNEGA RAZPISA:
  RAZPIS 2015 (pdf)

  SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ŠT. 1
  SPREMEMBA 1 (pdf)

 • Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cirkulane v letu 2015

  Objavljeno, september 4th, 2015 administrator Ni komentarja

  Na podlagi Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v občini Cirkulane objavlja Občina Cirkulane JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cirkulane v letu 2015.

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  ukrep A - sofinanciranje naložb v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij;
  ukrep B - sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

  Upravičenci morate v izjavi obvezno navesti podatke o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške oz. za vse druge pomoči de minimis, ki ste jih prejeli v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu (razen za pomoči, prejete s strani Občine Cirkulane) ter vsa podjetja, s katerimi ste lastniško povezani (v skladu z definicijo enotnega podjetja).

  Zainteresirane upravičence pozivamo, da oddajo vloge na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili do 23.9.2015 do 14. ure.

  Razpisna dokumentacija:
  RAZPIS 2015 (PDF)

 • Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta

  Objavljeno, september 3rd, 2015 administrator Ni komentarja

  Občane občine Cirkulane, občinske svetnike in politične stranke pozivamo, da oddajo predloge za člane delovnih teles občinskega sveta, in sicer za odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo ter za odbor za okolje in prostor.

  Rok za oddajo predlogov za člane zgoraj omenjenih delovnih teles občinskega sveta Občine Cirkulane: petek, 11.9.2015, do 12. ure (do te ure morajo predlogi prispeti na naslov občine). Seja komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ter pregled predlogov bo najkasneje v sedmih dneh po roku za oddajo predlogov kandidatov. V tem času bo komisija pripravila predloge za člane stalnih delovnih teles v občini iz 1. odstavka tega poziva.

  Več informacij in potrebni obrazci so v priponki:
  POZIV