Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Vpis v Vrtec Cirkulane 2015

  Objavljeno, marec 2nd, 2015 administrator Ni komentarja

  Spoštovani starši!

  Obveščamo vas, da bo do 1.4.2015 potekal vpis otrok za sprejem v vrtec Cirkulane. V vrtec sprejemamo otroke od enajstega meseca starosti dalje (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do vstopa v osnovno šolo.

  Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo za vpis, ki jo lahko najdete na tej spletni strani, na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč, lahko pa jo dobite tudi v vrtcu Cirkulane, Cirkulane 69, in v tajništvu OŠ Cirkulane.

  Vlogo za vpis je mogoče oddati:

  • po pošti (priporočeno, na naslov: OŠ Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane),
  • v tajništvu OŠ Cirkulane-Zavrč, v Cirkulanah.

  Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 15.4.2015. Vpis in sprejem otrok v programe vrtca, odvisno od prijav in prostih mest, poteka skozi vse leto.

  V primeru, da bo prijav za sprejem otrok več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

  Staršem, ki so vlogo za vpis za sprejem v vrtec Cirkulane že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddati. Obvestite nas le o morebitnih spremembah.

  Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 795 23 84.

  RAZPIS 2015

  VLOGA ZA VPIS

  Postopek po sprejemu otroka v vrtec

  Vrtec Cirkulane

 • Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu

  Objavljeno, februar 17th, 2015 administrator Ni komentarja

  Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja in 30. člena Statuta občine Cirkulane, Občina Cirkulane daje obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane.

  Besedilo obvestila se nahaja v spodnji priponki:
  obvestilo_OPN_objava.pdf

 • Objava javne dražbe za prodajo stanovanj v lasti občine Cirkulane

  Objavljeno, januar 14th, 2015 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1I) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Cirkulane za leto 2015, razpisuje javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti:

  stanovanje na parc. št. 76 v izmeri 46,7 m2, k.o. Cirkulane (stanovanjski prostor - etažni del, št. 3),
  stanovanje na parc. št. 76 v izmeri 49,7 m2, k.o. Cirkulane (stanovanjski prostor - etažni del, št. 5).

  Več informacij:
  drazba_2015-1.pdf

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Cirkulane v letu 2015

  Objavljeno, januar 12th, 2015 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Cirkulane v letu 2015 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 2.2.2015 do 12.ure.

  Vse potrebne informacije najdete v spodnji datoteki.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA (v Word-u):
  javni_razpis_druga_drustva_2015.doc

 • Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2015

  Objavljeno, december 29th, 2014 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane vabi zainteresirana društva, da oddajo prijave za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane v letu 2015 na razpisanih obrazcih in z vsemi potrebnimi dokazili do 29.01.2015 do 12.ure.

  DOKUMENTI:
  Javni razpis 2015 - kultura (.pdf)
  Obrazci 2015 - kultura (.doc)