Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Javni razpis za podelitev priznanj občine Cirkulane v letu 2015

  Objavljeno, april 23rd, 2015 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Cirkulane v letu 2015. Pobude lahko vložijo občani, skupine ljudi, politične stranke, organi lokalne in državne uprave, društva, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije in skupnosti do 15.05.2015 do 12. ure.

  Razpis - priznanja 2015

 • Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom

  Objavljeno, april 24th, 2015 administrator Ni komentarja

  eko1

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, bo danes objavil nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb občin in drugih pravnih oseb v letu 2015.

  Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je že 2,5 milijona evrov za električna vozila, danes pa bo razpisanih še 22 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah.

  Več informacij najdete v spodnjem sporočilu za medije:
  Sporočilo za medije

 • Žreb vrstnega reda potrjenih kandidatur oz. list kandidatov - volilna enota 3

  Objavljeno, april 24th, 2015 administrator Ni komentarja

  Obveščamo vas, da mora Občinska volilna komisija Občine Cirkulane (v nadaljevanju: OVK) v skladu z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah sestaviti sezname kandidatov oz. list kandidatov. OVK sestavi seznam potrjenih kandidatur oz. list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

  OVK Občine Cirkulane je na svoji 3. redni seji dne 23.4.2015 odločila, da bo potekalo javno žrebanje vrstnega reda potrjenih kandidatur oz. list kandidatov v SREDO, 29. aprila 2015, ob 19. uri na sedežu Občinske volilne komisije Občine Cirkulane, Cirkulane 58.

  Vabimo predstavnike kandidatur oz. liste kandidatov, da se udeležite žreba.

  Vabilo

 • Razpis in javni poziv za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta - volilna enota 2

  Objavljeno, april 24th, 2015 administrator Ni komentarja

  volitve1mala

  Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija občine Cirkulane razpisuje nadomestne volitve za člana Občinskega sveta občine Cirkulane v volilni enoti 2 (naselji Pristava in Gradišča).

  RAZPIS

  Občinska volilna komisija Občine Cirkulane je na 3. redni seji dne 23.4.2015 sprejela tudi Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za neodvisno kandidaturo za člana Občinskega sveta.

  Za izvedbo nadomestnih volitev za občinskega svetnika Občine Cirkulane v volilni enoti 2 se določijo naslednja volišča:
  1. za volivce naselja Gradišča - Emeršič Ivan, Gradišča 79
  2. za volive naselja Pristava - Majhen Nevenka, Pristava 4a

  Več informacij o voliščih najdete v Sklepu o določitvi volišč.

  Občinska volilna komisija prav tako poziva predlagatelje, da na predpisanih obrazcih vložijo predloge možnih kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov. Rok za oddajo pisnih predlogov poteče v petek, 8.5.2015.
  Javni poziv
  Obrazec_1
  Obrazec_2

  Časovnica poteka nadomestnih volitev:
  Rokovnik 2015 - volilna enota 2

  Volitve bodo v nedeljo, 28.6.2015.

 • Sprememba volišča v volilni enoti 3 za nadomestne volitve dne 17.5.2015

  Objavljeno, april 24th, 2015 administrator Ni komentarja

  Za izvedbo nadomestnih volitev za občinskega svetnika Občine Cirkulane, ki bodo v nedeljo, 17.5.2015, je prišlo do spremembe volišča, in sicer je novi sedež volišča za volivce naselja Pohorje na naslovu Kokot Silva, Pohorje 17.

  Sprememba volišča

 • Sklep o nadomestilu za predčasno glasovanje pri nadomestnih volitvah

  Objavljeno, april 24th, 2015 administrator Ni komentarja

  Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah in predloga Občinske volilne komisije Občine Cirkulane z dne 1.4.2015, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja dne 22.4.2015 na korespondenčni seji sprejela spodnji sklep o višini nadomestila:

  Sklep