Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • VABILO NA PROSLAVO OB KULTURNEM PRAZNIKU

  Objavljeno, februar 11th, 2016 administrator Ni komentarja

  KULTURNO DRUŠTVO CIRKULANE

  OBČINA CIRKULANE

  OŠ CIRKULANE - ZAVRČ

   

   VAS VABIMO NA

  PROSLAVO

   

  OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU,

   

  ki bo v petek, 12. februarja 2016,

  ob 18. uri v Večnamenski dvorani v Cirkulanah (stara dvorana).

   

   

  Vljudno vabljeni!

 • NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

  Objavljeno, februar 5th, 2016 administrator Ni komentarja

  Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Cirkulane objavlja

   

   

   

  NAMERO

  O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

   

  V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, namerava Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, po preteku 15 dni od objave te namere, na nepremičnini parc. št. 258/16 k.o. 462 - Dolane, ustanoviti služnostno pravico hoje in vožnje z vsemi vrstami vozil po desni strani parcele št. 258/16 k.o. 462 - Dolane v dolžini 30 m in širini 10 m (300 m2) po obstoječi poti.

   

  Služnostna pravica se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. 11/4 in 258/9, obe k.o. 462 - Dolane.

   

  Datum: 28.1.2016

  Občina Cirkulane

  župan

  Janez Jurgec

 • NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

  Objavljeno, januar 20th, 2016 administrator Ni komentarja

  Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Cirkulane objavlja

   

   

   

  NAMERO

  O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

   

  V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, namerava Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, po preteku 15 dni od objave te namere, na nepremičnini parc. št. 258/16 k.o. 462 - Dolane, ustanoviti služnostno pravico hoje in vožnje z vsemi vrstami vozil po desni strani parcele št. 258/16 k.o. 462 - Dolane v dolžini 30 m in širini 10 m (300 m2) po obstoječi poti.

   

  Služnostna pravica se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. 12/7, k.o. 462 - Dolane.

   

  Datum: 20.1.2016

  Občina Cirkulane

  župan

  Janez Jurgec

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Cirkulane v letu 2016

  Objavljeno, januar 12th, 2016 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Cirkulane v letu 2016.

  Rok za oddajo vlog je do 3.2.2016. Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela na naslov naročnika ali je oddana osebno do 3.2.2016 do vključno 16.00 ure. 

  Razpisna dokumentacija in vloga:

   Razpisna dokumantacija in vloga druga društva 2016

 • Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za investicije in komunalno dejavnost v občinski upravi Občine Cirkulane

  Objavljeno, januar 7th, 2016 administrator Ni komentarja

  Občina Cirkulane objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za investicije in komunalno dejavnost v občinski upravi Občine Cirkulane.

  Rok za oddajo prijav je 8 dni po objavi na spletni strani občine Cirkulane.

  Javni natečaj:

  Javni natečaj Višji referent za investicije in komunalno dejavnost