Občina Cirkulane

Posebnosti in odličnost - to so naši kraji in ljudje.
Prijava Pošlji mail Pojdi domov
 • Pravilno kurjenje lesa

  Objavljeno, oktober 29th, 2014 administrator Ni komentarja

  Na Ministrstvu za okolje in prostor so pripravili zloženko o kurjenju lesa, ki je sicer obnovljivi vir energije in z zgorevanjem v kurilnih napravah ne povečuje izpuste toplogrednih plinov, pri zgorevanju pa žal nastajajo tudi prašni delci, ki onesnažujejo zrak in predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij delcev PM10 so poleg vgradnje primerne kurilne naprave z visokim izkoristkom, predvsem uporaba zračno suhih drv s primerno velikostjo polen, pravilna zakuritev in dodajanje drv v kurišče, pravilna regulacija zgorevalnega zraka in redno vzdrževanje kurilnih naprav.

  Več o tem v zloženki.

  zlozenka.pdf

 • Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

  Objavljeno, oktober 29th, 2014 administrator Ni komentarja

  S 1. julijem 2011 je pričela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10) z namenom spodbujanja kompostiranja odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Kaj pomeni nova uredba za gospodinjstva?

  Uredba določa, da je kuhinjske gospodinjske odpadke in zeleni vrtni odpad (veje, trava …) prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpadki, če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v kompost. Ločeno zbrane biološke odpadke je potrebno kompostirati. Kompostirate lahko sami, če tega ne želite, odpadke prepustite izvajalcu javne službe.

  V spodnji prilogi vam posredujemo obvestilo izvajalca javne službe o ustreznem ravnanju z biološko razgradljivi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, z namenom ustrezne seznanitve o pravilnem ločevanju kuhinjskih odpadkov, o pravilnem kompostiranju in pozitivnimi učinki rabe komposta.

  Obvestilo.pdf

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Objavljeno, oktober 23rd, 2014 administrator Ni komentarja

  Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

  »Občina Cirkulane ima namen oddati v najem pisarniški prostor, v izmeri 25 m2, ki se nahaja v občinski stavbi, na naslovu Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, najemniku Državnemu zboru RS, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana, za namen poslanske pisarne.«

  Več v priponki:
  Namera.pdf

 • Zahvala župana občankam in občanom občine Cirkulane

  Objavljeno, oktober 15th, 2014 administrator Ni komentarja

  jj

  Dovolite mi, da se Vam najprej iskreno zahvalim za vsak vaš glas na Lokalnih volitvah 2014. Veseli me, da ste v mojem delu prepoznali človeka, ki mu je vredno zaupati.  V preteklosti sem skupaj s sodelavci dokazoval, da se s trdim in poštenim delom in z željo po napredku, da veliko narediti. To dokazuje nenazadnje tudi članek v Štajerskem tedniku (objavljen 7.10.2014), ki primerja višino investicij občin med seboj glede na naložbeni delež na občana. Po tem deležu smo na 3. mestu izmed vseh občin Spodnjega Podravja. Za najbogatejšo občino Markovci zaostajamo le za 5€/občana ob drugi najnižji zadolženosti na območju bivše občine Ptuj.

  Kljub različnim interpretacijam volilnega izida glede števila prejetih glasov, ki ste mi jih namenili, je potrebno volilni rezultat sprejeti. Veseli me, da ste z volilnim rezultatom izrazili zadovoljstvo z opravljenim delom v preteklem mandatu in s tem tudi zaupanje v predstavljene načrte za naslednja 4. leta. Volitve so za nami, prihaja čas, ko moramo vsi skupaj ENOTNO stopiti na novo pot za skupno dobro vseh občank in občanov.

  Vsem novoizvoljenim kandidatom za občinski svet občine Cirkulane iskreno čestitam, in se že veselim uspešnega sodelovanja v prihodnje z vsemi v dobro nadaljnjega razvoja naše občine. Obljubljam, da bom odgovorno in pošteno vodil občino Cirkulane še naprej, upam pa tudi, da v zadovoljstvo čim večjega števila občanov.

  Janez Jurgec,

  župan občine Cirkulane

 • Predčasno glasovanje - lokalne volitve 2014

  Objavljeno, september 25th, 2014 administrator Ni komentarja

  Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na posebnem volišču (predčasno glasovanje) na sedežu občinske volilne komisije, ki je v prostorih Občine Cirkulane, Cirkulane 58, in sicer v SREDO, 1. oktobra 2014, v času od 7. do 19. ure.

  Predčasno glasovanje - obvestilo.pdf