JP 603711 GRADIŠČA IN JP 603661 GRADIŠČA MILOŠIČ - HUM

Zakon o financiranju občin
Zaključeno
05.07.2017
31.08.2017